< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

“Mazo stāstnieku” saiets

Aicina piedalīties „Mazo stāstnieku” saietā 16. oktobrī plkst. 10.00 “Sporta un kultūras centrā Zūras”.
Mērķi. Atjaunot, uzturēt un attīstīt stāstīšanas tradīcijas.
Veicināt bērnu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku.
Organizators. Kurzemes plānošanas reģiona finansētā projekta „ Kurzemes stāstnieks” īstenotāja Zūru novadpētniecības ekspozīcijas un izstāžu kuratore Viktorija Rebuka sadarbībā ar Vārves pagasta kultūras darba organizatori un Ventspils novada Izglītības pārvaldi.
Dalībnieki. 1.-6.klašu skolēni, kuri interesējas par tautu mutvārdu daiļradi un paši ir/ vēlas būt aktīvi stāstītāji dažādās ikdienas un/vai svētku situācijās.
Norise. Ievadā Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” balvas “Laiks Ziedonim 2018” saņēmēju stāstnieču Aijas Kaminskas un Ārijas Kleveres stāstījumi.
Dalībnieku stāstījums , kas nav garāks par 5 minūtēm.
Uzstāšanās sākumā dalībnieks īsi iepazīstina ar sevi ( vārds, uzvārds, dzīves vieta, skola, klase, folkloras kopa vai cits kolektīvs; var būt arī ļoti īss pašraksturojums).
Ņemot vērā stāstītāju prasmes, 1. grupas dalībnieki stāsta tikai pasaku, 2. grupas dalībnieki stāsta pasaku un notikumu, 3. grupas dalībnieki stāsta pasaku, notikumu un anekdoti vai izrunā ātrrunas tekstu.
Noslēgumā pateicību un piemiņas balvu pasniegšana.
Dalībnieku pieteikšana. Dalībniekus, norādot vārdu, uzvārdu,grupu, piesaka elektroniski [email protected] vai telefoniski 22018760 līdz 14.oktobrim.
Dalībnieku personas datu aizsardzības nosacījumi. Dalībnieki var tikt fotogrāfēti un filmēti. Iegūtais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu radošās un mākslinieciskās aktivitātes. Par šīs informācijas nodošanu vecākiem atbildīgi dalībnieku pieteicēji.

Saieta organizatore V. Rebuka