< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Par koku ciršanu Vārvē

Pamatojoties uz 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku nociršanu ārpus meža zemes” 17. punktu tiek rīkota sabiedriskā apspriešana 1 (vienas) egles nociršanai nekustamā īpašumā “Rozītes” (kadastra Nr. 9884 007 0212 ) Vārvē, Vārves pagastā, Ventspils novadā. Rakstiskus priekšlikumus un iebildumus var iesniegt līdz 6. februārim Ventspils novada domē Skolas ielā 4 Ventspilī , LV-3601, vai Vārves pagasta pārvaldē Skolas ielā 1 Ventavā, Vārves pagastā, Ventspils novadā, LV-3623.