< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole Zūrās

2020. gada 28. oktobrī plkst. 14.10 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva zālē, pirmā rakstiskā izsolē tiks izsolītas nedzīvojamo telpu nomas tiesības nekustamajā īpašumā “Zūras 1A’’, Zūras, Vārves pagastā, Ventspils novadā, telpu grupas  kadastra apzīmējums 9844 013 0061 001 šādi:
1.Garāžas 101,1 m² platībā;
2.Garāžas 58,5 m² platībā;
3.Garāžas 58,5 m² platībā;
4.Garāža 55,0 m² platībā.
Pretendentiem nomas pieteikumus iesniegt darba dienās no plkst. 8:30 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 27. oktobra plkst. 16:00 Ventspils novada pašvaldības telpās Skolas ielā 4, Ventspilī, 1. stāva 5. kabinetā vai ievietot pastkastē pie ēkas Skolas ielā 4, Ventspilī.
PIELIKUMS (101,1 m2) (rakstiskās izsoles nolikums, informācija par nomas objektu, līguma projekts, nomas pieteikuma veidlapa).
PIELIKUMS (58,5 m2) (rakstiskās izsoles nolikums, informācija par nomas objektu, līguma projekts, nomas pieteikuma veidlapa).
PIELIKUMS (58,5 m2) (rakstiskās izsoles nolikums, informācija par nomas objektu, līguma projekts, nomas pieteikuma veidlapa).
PIELIKUMS (55,0 m2) (rakstiskās izsoles nolikums, informācija par nomas objektu, līguma projekts, nomas pieteikuma veidlapa).