< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Par novada pašvaldības apbalvojumiem

Svinot valsts 102. dzimšanas dienu, Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks ir parakstījis 18 Ventspils Novada pašvaldības apbalvojumus.

Apbalvojums “Ventspils novada Goda raksts”
Zemnieku saimniecībai “STRĒĻI” “Par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbībā un Vārves pagasta attīstības veicināšanā”;
Zlēku evaņģēliski luteriskās draudzes locekļiem ZINTAI un ĢIRTAM ŠTEKERHOFIEM Par būtisku ieguldījumu Ventspils novada kultūrtelpas veidošanā un Zlēku pagasta atpazīstamības veicināšanā”;
Etniskā kultūras centra “Suiti” valdes priekšsēdētājai DACEI MARTINOVAI “Par ilggadīgu un mērķtiecīgu ieguldījumu suitu kultūrtelpas saglabāšanā un attīstībā Jūrkalnē un Ventspils novadā”;
Puzes pamatskolas direktorei NELLIJAI SILEVIČAI “Par augstu profesionalitāti, kvalitatīvu un atbildīgu darbu izglītības jomā”;
Zemnieku saimniecībai “BĒRZIŅI” “Par prasmīgu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, novada popularizēšanu un pozitīva tēla veidošanu”.

Apbalvojums “Ventspils novada pašvaldības Atzinības raksts”
Jūrkalnes pagasta audēju pulciņam “KODES” “Par aktīvu darbību seno prasmju saglabāšanā un māku ieinteresēt jauno paaudzi”;
Biedrības “MX Jūrkalne” vadītājam GUNTIM SPADEM “Par ilggadīgu un būtisku ieguldījumu motosporta tradīciju uzturēšanā un motosporta infrastruktūras attīstībā Jūrkalnes pagastā”;
Zlēku pagasta bibliotēkas vadītājai PĀRSLAI BOŽEI “Par sirdsdegsmi tiešajā darbā un iesaistīšanos sabiedrībai nozīmīgu projektu īstenošanā”;
Piltenes vidusskolas skolotājai OLITAI DONIŅAI “Par nozīmīgu ieguldījumu izglītības procesa dažādošanā un attīstībā”;
Piltenes iedzīvotājai TAMĀRAI ŠTRAUHAI “Par ilggadīgu un ieinteresētu darbu Piltenes iedzīvotāju labā un viņu motivēšanu dzīvot labāk”;
VEINBERGU ģimenei “Par ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un uzņēmējdarbības attīstību Vārves pagastā”.

Apbalvojums “Ventspils novada pašvaldības Pateicības raksts”
Popes evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniecei GINTAI ŽEIMUNDEI “Par Popes baznīcas kā kultūrvēsturiskā pieminekļa atjaunošanas darbu organizēšanu”;
Ugāles aktīvo iedzīvotāju grupai “TAK–U–GĀLE”  “Par kultūrvēsturiska objekta labiekārtošanu un izveidošanu par saistošu tūrisma objektu”;
Ziru pagasta iedzīvotājai LIGITAI PĀVELSONEI “Par aktīvu iesaistīšanos kultūras dzīves norisēs un ilggadīgu darbību Ziru amatierteātrī”;
Zlēku pagasta dienas un sociālo pakalpojumu centra vadītājai INITAI VEKMANEI “Par atbildīgu attieksmi darbā, sabiedrisko aktivitāti un ieguldījumu pagasta attīstībā”;
Zūru pamatskolas skolotāju palīdzei INESEI BOŽEI “Par izcili veiktu darbu un nesavtīgu atbalstu pedagogiem un pirmsskolas vecuma bērniem”;
Pastniecei GUNTAI GŪTMANEI “Par ilggadīgu un ieinteresētu darba pienākumu veikšanu un iedziļināšanos ikviena iedzīvotāja vajadzībās”;
Ances pagasta komunālās saimniecības darbiniekam AIVARAM LEITIM “Par atbildīgu un radošu pieeju darbam un sabiedrisko aktivitāti”.

PALDIES PAR JŪSU TALANTIEM, AKTIVITĀTI UN JĒGPILNO DARBĪBU – LAI SKAISTI VALSTS SVĒTKI KATRĀ ĢIMENĒ.
(Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks, kad beigsies valstī izsludinātā ārkārtējā situācija).