< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

KULTŪRAS DARBS

Kontaktinformācija

Adrese: “Sporta un kultūras centrs Zūras”, Zūru ciems, Vārves pag., Ventspils novads, LV-3623,

kultūras darba organizatore Inga Berga,
tālr. 22002942,
e-pasts: [email protected]

Jau izsenis Vārves pagasts ir sastāvējis no vairākiem ciemiem, kas arī kultūras jomā ir bijis noteicošais faktors. Kultūras centri ir bijuši Vārvē, Zūrās un Ventavā.
Visaktīvākie pašdarbnieki bijuši Vārvē. Vārves kultūras namā darbojušies līdz pat 15 pašdarbības kolektīviem. Lieli un mazi dejotāji, dziedātāji, aktieri, bijis stīgu instrumentālais ansamblis.
Šobrīd Vārves pagastā kultūras pasākumi pārsvarā notiek “Sporta un kultūras centrā Zūras”, kur ir pielāgotas telpas nelieliem pasākumiem, kā koncertiem, ballēm, izstādēm un dažādām nodarbībām. Ar lielu nepacietību visi Vārves pagasta iedzīvotāji gaida savu kultūras namu, lai varētu baudīt kvalitatīvus pasākumus.

Vārves pagastā arī notiek Ventspils novada pasākumi, kā Ventspils novada Senioru sporta spēles un Ventavas pavasara gadatirgus, kurus apmeklē dalībnieki no visa novada, Ventspils pilsētas, kā arī no citām pilsētām un novadiem.
Paralēli pasākumiem, kuri notiek “Sporta un kultūras centrā Zūras”, piedāvājam apskatīt arī dažādas izstādes.
Sadarbojoties ar Zūru muzeju, piedāvājam radoši-izglītojošās ekskursiju programmas dažāda vecuma skolēnu grupām, pieaugušajiem, kā arī jaunlaulātajiem.

Amatierkolektīvi

Amatierteātris “Vārava”
Režisore Inga Berga. Kolektīva 11. sezonā režisores darbā atgriežas kolektīva dibinātāja un pirmā režisore Inga Berga. Nodarbības “Sporta un kultūras centrā Zūras “ ceturtdien no 19.00 līdz 21.00.

Bērnu deju kolektīvs “Vāruvīte”
Vadītāja Zane Kalniņa.
Vārves pagastā dejot bērni sāk jau no 3 gadu vecuma. Trīs dažāda vecuma grupās. Vārves bērnu deju kolektīvā dejo 3-6 gadu vecuma bērni. Nodarbības Ventavas sabiedriskajā centrā trešdienās no 17.00 līdz 18.00.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vāruve”
Vadītāja Zane Kalniņa.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vāruve” piedalījies Dziesmu un Deju svētkos, ar labiem rezultātiem startē deju skatēs. Nodarbības Ventavas sabiedriskajā centrā trešdienās no 20.00 līdz 22.00, piektdienās no 19.00 līdz 21.00.

Bērnu amatierteātris “Zūriņ”
Vadītāja Viktorija Rebuka.
Arī bērni Vārves pagastā apgūst aktiermākslu. Kopā ar vadītāju iestudē ludziņas, ko rāda savā un novada skolās, bērnudārzā, pagasta pasākumos, kā arī piedalās “Runča Pīka” skatēs. Nodarbības notiek gan Zūru pamatskolā, gan Zūrās bērnu centrā “Tīne”, pēc iepriekšējās vienošanās.

Sieviešu vokālais ansamblis
Vadītāja Katrīna Anete Bindere-Čodere.
Kolektīvs savu darbību sāka 2019. gada nogalē pulcējot kopā dalībniekus no Ventavas, Zūrām, Vārves, Užavas un Ventspils. Nodarbības Vārves PII “Zīļuks” filiāles zālē pirmdienās no 18.00 līdz 20.00.

Pakalpojumu izcenojumi

Mazā zāle 6,83 (līdz 100 m2), 7,21 (līdz 200 m2) eiro/h bez PVN.

Nomājot vienā iestādē divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi, tiek piemērota 11% atlaide.
Nomājot telpas bērnu un jauniešu interešu izglītības organizētām nometnēm, tiek piemērota 40% telpu nomas atlaide.
Nomājot telpas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss, tiek piemērota 60% atlaide.