< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu “Brīvnieki” Vārves pagastā

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu “Brīvnieki” Vārves pagastā

2022-11-10, 08.04

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Brīvnieki”, Vārves pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98840070059, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98840070059, platība 1,2546 ha.
Izsoles sākumcena – 10 000 eiro, nodrošinājums – 1000 eiro, izsoles solis – 200 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2022. gada 11. novembrī  plkst. 13:00 un noslēdzas 2022. gada 12. decembrī plkst. 13:00.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 11. novembra plkst. 13:00 un noslēdzas 2022. gada 1. decembrī plkst. 23:59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 1. decembra plkst. 23:59 jāiemaksā nodrošinājums 1000 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Brīvnieki”, Vārves pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu, saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Papildus informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot  Vārves pagasta pārvaldes vadītājai, tālr. 29394653; e-pasts: [email protected]. Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

IZSOLES NOTEIKUMI

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiptināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par izmantotajām sīkdatnēm
Privātuma politika