< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Pabeigti Vārves ciema Ventas krasta labiekārtošanas darbi

EJZF līdzfinansēta projekta “Ventas krasta labiekārtojums Vārves ciemā, Vārves pagastā” ietvaros “Vārveniekos” Vārves ciemā Vārves pagastā ir noslēgušies Ventas krasta teritorijas labiekārtojuma darbi.

Ierīkots piebraucamais ceļš līdz Ventai, ko var izmantot arī VUGD tehnika kā ūdens ņemšanas vietu, ierīkota laivu piestātne ar pontona laipu, veikta un krasta joslas attīrīšana aptuveni 80 metru garā joslā, esošo piebraucamo ceļu atjaunošana un pārbūve ar kopējo garumu 220 m, automašīnu stāvlaukuma ierīkošana, atpūtas zonas labiekārtošana, t.sk. pludmales volejbola laukuma, skatu laukuma, pārģērbšanās kabīņu, tualešu u.c. ierīkošana un uzstādīšana. Likvidētas grodu akas no vecās sūkņu stacijas, 2 neizmantojamas inženierbūves, kā arī pussagruvusī laipa upes krastā. Kopējā labiekārtojuma platība ir 2,2 ha.
Darbus objektā pēc SIA “ADS Arhitektūras un dizaina studija” izstrādāta būvprojekta veica SIA “Marbella RN Group”. Būvuzraudzības pakalpojumus nodrošināja SIA “Akorda”.
Projekta kopējās izmaksas ir 194 365,09 eiro, tajā skaitā PVN. Attiecināmās izmaksas sastāda 81 021,01 eiro, no kurām EJZF līdzfinansējums ir 72 911,62 eiro. Pašvaldība projektā ieguldījusi 121 453,47 eiro.