< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

ZŪRU PAMATSKOLA

Direktore – Santa Broša
Tālr. 22041992

Pirmsskolas grupu tālr. 29327887
E-pasts: [email protected]

Adrese: Skolas iela 10, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623

Zūru pamatskola ir Ventspils novada domes dibināta izglītības iestāde pirmsskolas un vispārējās pamatizglītības programmu īstenošanai.

Skolas darbības mērķi: veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu, kā arī valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša, attīstoša un audzinoša darbība, lai sekmētu vispusīgi izglītotas un darba tirgū konkurētspējīgas personības veidošanos.

Izglītības iestādes dokumenti

Zūru pamatskolas nolikums

Pašnovērtējuma ziņojums

Zūru pamatskolas attīstības plāns

Skolā īstenojamās izglītības programmas

Skolā īsteno šādas izglītības programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programmu, izglītības programmas kods 01011111;
 • Pamatizglītības programmu, izglītības programmas kods 21011111;
 • Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 01015611;
 • Speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, izglītības programmas kods 21015611;
 • Speciālo izglītības programmu ar garīgās attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 21015811.

Zūru pamatskolā darbojas divas pirmsskolas izglītības grupas – piecgadīgo bērnu apmācības grupa un sešgadīgo bērnu apmācības grupa.

Pakalpojumu izcenojumi

Telpu nomas maksas pakalpojumi:

Aktu zāle – 5,80 eiro/h bez PVN, sporta zāle – 24,40 eiro/h bez PVN, ēdamzāle – 4,14 eiro/h bez PVN,
klases telpa – 3,54 eiro/h bez PVN.

 • Nomājot divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi, tiek piemērota 25% atlaide.
 • Nomājot telpas bērnu un jauniešu izglītības organizētām nometnēm, tiek piemērota 35% telpu nomas atlaide.
 • Nomājot telpas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss, vai uzņēmumiem, kuriem piešķirts sociālā uzņēmuma statuss, tiek piemērota 60% atlaide.

No telpu nomas pakalpojumu maksas atbrīvoti:

 • Ventspils novada pašvaldības organizētie pasākumi;
 • Ventspils novada dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi, kuri saskaņoti ar iestādes vadītāju;
 • Ventspils novadā reģistrētu sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie labdarības un bezpeļņas pasākumi.
 • Ventspils novada iedzīvotāji sporta zāles sporta aktivitātēm izmanto bez maksas, apmeklējumu saskaņojot ar iestādes vadītāju vai pagasta sporta organizatoru.

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm