< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsola 1-istabas dzīvokli Zūrās

2020. gada 8. jūlijā plkst. 13:30 Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – 1-istabas dzīvokli “Zūru pagasta nams” – 4, kadastra Nr. 98849000303, adrese: “Zūru pagasta nams” – 4, Zūras, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623. Izsoles sākumcena 450 eiro, nodrošinājums 45 eiro, izsoles solis 50 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2020. gada 7. jūlijam, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju SIA “VNK serviss” pārstāvi (tālr. 25431808; e-pasts: [email protected]).
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS „Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2020. gada 7. jūlijam plkst. 17.00.

IZSOLES NOTEIKUMI